Renhold for deres bedrift!

Renhold er viktig for et godt arbeidsmiljø og for at din bedrift skal yte best mulig!

Renholdstjenester utført av dyktig fagpersonell til konkurransedyktig pris!

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Vi er sertifiserte hos  Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Vi er sertifiserte hos  Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Totale løsninger

Vi tilbyr totale løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Alle tjenestene er tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. 

Konkurransedyktig pris

Vi tilbyr konkurransedyktig pris uten å redusere kvaliteten eller servicetilbudet! Vi sikrer deg den beste servicen og høyeste kvaliteten!

Fleksibel aktør

Vi kartlegger kundens behov og tilpasser deretter en løsning som begge partner er fornøyd med.

Velkommen til oss!

Om oss

Yrkesstolthet i en godkjent renholds bedrift

Begrepet betyr ganske enkelt at man er stolt av arbeidet sitt, og for noen er betydningen av yrkesstolthet viktigere enn for andre. Jeg er stolt av å være renholder, det gjør at folk kan jobbe på rene arbeidsplasser! Yrkesstolthet er en følelse du får når du er bevisst at det du leverer fra deg har kvalitet og innfrir forventningene til mottageren, enten det er din leder, medarbeidere, eller oppdragsgiveren. Når du er stolt av det du gjør og etterstreber å gjøre det best mulig, gir dette en god grobunn for egen arbeidsglede. 

2021

NHO Service og Handel har utarbeidet en ny selvkostkalkyle for renhold ved å beregne personal­kostnadene for en slik timelønn på 191,39 .NHO Service og Handel har laget til et anslag for utgifter til sykefravær, opplæring, feriepenger, pensjons­ordninger, arbeidsgiver­avgift, forsikringer etc. Summen av denne selvkostkalkylen kommer NHO Service og Handel fram til en selvkost for personal­kostnadene på kr 274,41 pr. time, eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til denne kalkylen kommer en rekke utgifter som NHO Service og Handel ikke får lov til å beregne nøyaktig av hensyn til konkurransen i markedet. Kalkylen inneholder for eksempel ikke utgifter til bruk av materialer, arbeidstøy, transport, forsikring, ledelse, lovpålagt bedriftshelsetjeneste (BHT) og moms (MVA). På toppen av dette vil bedriften dessuten beregne seg avanse.

Konklusjonen av dette skal bidra til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Er du en renholdskunde, og du synes prisen er veldig lav ift en annen tilbyder, så bør du stille deg spørsmålet om de som utfører renholdet får den lønnen de har krav på. Useriøse aktører i renholdsbransjen er veldig ødeleggende for omdømmet til denne viktig næringen, og for de som følger forskriftene.

Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager
Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager

Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager

Godkjent Inneklima Veileder
Godkjent Inneklima Veileder

Godkjent Inneklima Veileder

Hvordan vi lagrer data
Hvordan vi lagrer data

Link til GDRP informasjon

Hvordan vi lagrer data

Link til GDRP informasjon

Våre tjenester

Daglig renhold

Les mer ...

Hovedrengjøring

Les mer ...

Barnehage

Les mer ...

Anlegg og industri

Les mer ...

Skadebegrensning

Les mer ...

Inneklima

Les mer ...

Trafikk dirigering

Les mer ...

Kontakt oss

957 25 393995 10 801
Kutterveien 29, 4374 EGERSUND
Orgnr 977 073 472

Personvernerklæring

Les mer ...

Personvernerklæring ved rekruttering

Les mer ...