Renhold for deres bedrift!

Renhold er viktig for et godt arbeidsmiljø og for at din bedrift skal yte best mulig!

Renholdstjenester utført av dyktig fagpersonell til konkurransedyktig pris!

Totale løsninger

Vi tilbyr totale løsninger for renhold til private og offentlige virksomheter. Alle tjenestene er tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. 

Konkurransedyktig pris

Vi tilbyr konkurransedyktig pris uten å redusere kvaliteten eller servicetilbudet! Vi sikrer deg den beste servicen og høyeste kvaliteten!

Fleksibel aktør

Vi kartlegger kundens behov og tilpasser deretter en løsning som begge partner er fornøyd med.

Velkommen til oss!

Om oss (renhold)

Yrkesstolthet i en godkjent renholds bedrift

Begrepet betyr ganske enkelt at man er stolt av arbeidet sitt, og for noen er betydningen av yrkesstolthet viktigere enn for andre. Jeg er stolt av å være renholder, det gjør at folk kan jobbe på rene arbeidsplasser! Yrkesstolthet er en følelse du får når du er bevisst at det du leverer fra deg har kvalitet og innfrir forventningene til mottageren, enten det er din leder, medarbeidere, eller oppdragsgiveren. Når du er stolt av det du gjør og etterstreber å gjøre det best mulig, gir dette en god grobunn for egen arbeidsglede. Det er fra ditt eget indre at ønsket om kvalitet kommer, og at omverdenen vet å sette pris på det. Nettopp fordi at dette er en indre drivkraft, blir yrkesstoltheten også en viktig trivselsfaktor. Vi har alle behov for å bli sett, og av og til få et klapp på skuldra.

For de fleste av oss ligger kilden til motivasjon og stolthet i selve arbeidsoppgaven, at oppgavene er morsomme, interessante og meningsfylte. Stimuli som ligger utenfor arbeidsoppgaven, som for eksempel at arbeidsgiver tilbyr teknologiske duppeditter, sosiale goder, bonusordninger, ekstra lønn eller andre insentiv ordninger, skaper ikke noen spesiell vedvarende yrkesstolthet. For arbeidsgivere er det derfor en fordel å ha medarbeidere med sterk indre drivkraft, som både er mer vedvarende og en viktig kilde til gode prestasjoner. Nok tid for å kunne utføre renholdsarbeidet på en ordentlig måte er det hyppigste svaret vi får når spørsmålet stilles til renholdere om hva som er mest viktig for at de skal føle økt yrkesstolthet. Det er forståelig, også med tanke på at et stadig økende prispress i renholdsmarkedet. Dette leder ofte til at renholdere må arbeide under til tider urealistiske forventninger knyttet til hvor stort areal som kan rengjøres på en arbeidstime, og samtidig innfri høye forventninger til kvalitet.

Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager
Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager

Landsforeningen for Friskere og Tryggere Barnehager

Godkjent Inneklima Veileder
Godkjent Inneklima Veileder

Godkjent Inneklima Veileder

Hvordan vi lagrer data
Hvordan vi lagrer data

Link til GDRP informasjon

Hvordan vi lagrer data

Link til GDRP informasjon

Våre tjenester

Daglig renhold

Les mer ...

Hovedrengjøring

Les mer ...

Barnehage

Les mer ...

Anlegg og industri

Les mer ...

Skadebegrensning

Les mer ...

Inneklima

Les mer ...

Trafikk dirigering

Les mer ...

Kontakt oss

957 25 393995 10 801
Kutterveien 29, 4374 EGERSUND
Orgnr 977 073 472

Personvernerklæring

Les mer ...

Personvernerklæring ved rekruttering

Les mer ...